ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠ (MAM) ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AEPL)

ಕಟ್ಟುಕಥೆ: ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠವು ಅಮೃತಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವತೆ : “ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠ” ಹಾಗೂ “ಅಮೃತಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್” (AEPL) ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿ AEPLನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು “ಅಮ್ಮಸ್ಕಾಂಡಲ್” ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಅವರು ನುಡಿದರು, “ಅಮೃತಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್” (AEPL) ” ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ. “ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ೧೮೫೬” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾವಣಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೊಂದಾವಣಿಯಾಗಿರುವ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ “ಅಮೃತ” ಎಂಬ ಪದವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. “ಅಮೃತಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.” ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

Source: MAM and AEPL

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s